Κάλυψη για τις ανάγκες
κάθε σύγχρονης επιχείρησης


Μια από τις βασικές υπηρεσίες του λογιστικού γραφείου Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ Ε.Ε. είναι η ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, ανεξαρτήτως τζίρου, νομικής μορφής και τόπου που εδρεύει η επιχείρηση, καθώς και η συμπλήρωση & υποβολή φορολογικών - λοιπών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Επίσης, διεκπεραιώνουμε την ολοκλήρωση εργασιών σε taxis - Δ.Ο.Υ. - δημόσιες υπηρεσίες, για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (επεξήγηση φορολογικών δεδομένων - κατάθεση πρότασης - πλήρης ανάληψη εργασιών).


Αναλαμβάνουμε, επιπλέον, την εποπτεία και τον έλεγχο οργανωμένων λογιστηρίων, την πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών λογιστηρίου σε δημόσιες υπηρεσίες εντός Θεσσαλονίκης, την αντιμετώπιση ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και την ‘εκπαίδευση' του προσωπικού ή του επιχειρηματία σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του λογιστηρίου - φοροτεχνικά και εργατικά.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ Ε.Ε. είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

  • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  • ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Α.Ε.Δ.
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους ή επικοινωνήστε με το λογιστικό μας γραφείο
www.taxheaven.gr
www.e-forologia.gr