Γρήγορες και εγγυημένες λογιστικές υπηρεσίες


Η εμπειρία μας στο κομμάτι των λογιστικών υπηρεσιών, μάς καθιστά τους πλέον ικανούς να αναλάβουμε τα λογιστικά της επιχείρησής σας. Με την κατάλληλη τεχνογνωσία και την ολοκληρωμένη υποστήριξη του προσωπικού μας, σε εμάς θα βρείτε την απαραίτητη εμπειρία για την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών της επιχείρησής σας.


Είτε έχετε ατομική επιχείρηση, είτε Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε σε εμάς θα βρείτε τις παρακάτω υπηρεσίες.

Το λογιστικό γραφείο Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ Ε.Ε. αναλαμβάνει:

  • Λογιστική καταχώρηση παραστατικών
  • Έλεγχο – έκδοση μηνιαίων ισοζυγίων
  • Έκδοση ΦΜΥ
  • Συμφωνία ΜΥΦ ΚΕΠΥΟ
  • Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Περιφέρεια, Επιμελητήρια).
  • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων

Εκτός από τα λογιστικά των επιχειρήσεων, αναλαμβάνουμε επίσης φορολογικές δηλώσεις για Φυσικά Πρόσωπα